Forår_Kirke

Firmaets historie

Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning er en sammenlægning af flere forretninger, der er sammenlagt over en årrække.

3. maj 1888 er det ældste notat, vi har omkring ordning af begravelse. Det er nu afdøde snedkermester Laurits Høj, Nordals, der har fundet notatet efter sin bedstefar. Laurits Høj var 3. generation, der drev Nordals Begravelsesforretningen.

I 1984 overtog Rie og Tonny Rabøl Jørgensen forretningen, som de i 1992 udvidede med en afdeling i Guderup, som fik navnet Als Begravelsesforretning.

1. april 1995 blev forretningen solgt til Steen Kristensen, som i forvejen drev Midt- og Sydals Begravelsesforretning og Hertugbyens Begravelsesforretning.

Midt- og Sydals Begravelsesforretning blev startet i 60’erne af Hans Petersen og senere overtaget af hans søn, Andreas Petersen.

I 1988 begyndte Steen Kristensen at hjælpe til i forretningen i forbindelse med, at han forpagtede Andreas Petersens snedkerværksted. Arbejdet var ikke ukendt for ham, da hans læremester var snedker Clausen i Augustenborg, der også drev begravelsesforretning.

I 1990 blev Andreas Petersen og Steen Kristensen enige om at starte Hertugbyens Begravelsesforretning i Augustenborg sammen. Efter 2 år overtog Steen Kristensen forretningen i forbindelse med, at Andreas Petersen gik på pension.

Broager Begravelsesforretning blev frem til 1987 drevet af snedkermester Lorentz Hansen, hvor den så blev overtaget af Britta og Børge Nørgaard, som flyttede forretningen til deres adresse i Blans og derefter føjede Sundeved til.

I forbindelse med at Britta Nørgaards efterløn nærmede sig, blev forretningen solgt til Steen Kristensen, og ved den lejlighed blev Britta Nørgaard ansat som bestyrer, indtil hun gik på efterløn i 2003.

Steen Kristensen driver i dag Als- & Broager-Sundeved Begravelsesforretning som en samlet begravelsesforretning med dejlige forretninger i henholdsvis Guderup, Nordborg og Broager.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden